Medical Quotes

 

1. Stilte is iets dat veroverd moet worden.

B. Hessen, Groningen

 

2. Het grote aanbod van wetenschappelijke literatuur vergt meer dan een volledige dagtaak van de wetenschapper om up to date te blijven.

R.S.B. Liem, Groningen

 

3. De huidige stortvloed aan publicaties remt de vooruitgang in de wetenschap.

E. Evers, Amsterdam

 

4. Het woord ‘important’ in wetenschappelijke publicaties heeft een hevige inflatie ondergaan door het veelvuldig gebruik ervan.

M. Hoppema, Groningen

 

5. Gelet op de twijfelachtige status en de inhoudelijke beknoptheid van congresartikelen, dient het nut van het uitgeven van proceedings bij wetenschappelijke conferenties ter discussie te staan.

S. Weiland, Groningen

 

6. Publicatiedwang is meer dan wetenschappelijke nieuwsgierigheid de belangrijkste drijfveer van veel modern onderzoek.

M.J. Vaessen, Rotterdam

 

7. Het tellen van publicaties is een ongeschikte methode voor het vaststellen van het “wetenschappelijk niveau” van een persoon of groep.

M.A. Buijse, Amsterdam

 

8. Op de Nederlandse universiteiten worden te veel middelen besteed aan het maken van beleid en te weinig aan de eigenlijke taken van deze instellingen, te weten onderwijs en onderzoek. Dit geeft aan dat het gezegde ‘goede raad is duur’ in dit geval vervangen moet worden door ‘goede raad is te duur’.

C. Drukach, Amsterdam

 

9. Als experimenten mislukken is dat vervelend, maar als ze goed verlopen zijn ze al gauw saai. Het is verstandig om vooral dat laatste bijtijds te onderkennen.

T. v.d. Pasck, Twente

 

10. Dat binnenkort op de arbeidsmarkt een overschot van gepromoveerde AIO’s verwacht kan worden geeft aan dat de wetenschappelijke “wereld” niet vooruitdenkt!

Reina E. Mebius, Amsterdam

 

11. Onderzoeksscholen zijn een typisch product van de ambtelijke bureaucratie, dat kleinschalige projecten te onoverzichtelijk en te moeilijk te beïnvloeden vindt.

F.H.J. Schuren, Rijksuniversiteit Groningen

 

12. De trend van tijdelijke aanstellingen, gecombineerd met een beoordeling op basis van het aantal publicaties, leidt tot een kwaliteitsvermindering van de individuele publicatie.

P. Gevers, LU Wageningen

 

13. Als alle Kretenzers leugenaars waren, zou niemand dat weten.

Peter A. Finke, LU Wageningen

 

14. De rol die wetenschappers en kunstenaars vroeger in bewustwordingsprocessen hadden, schijnt tegenwoordig te zijn overgenomen door beroemdheden uit de wereld van het amusement.

E.C. van Berkum, Technische Universiteit Delft

 

15. Vele wetenschappers en managers gebruiken de stelling “meten is weten” en verwarren dit vervolgens met “weten is begrijpen”.

V.J. Batelaan