Different worlds, different Facebooks

Jan Marijnissen ( N.R.C. 13-3-3)  is cynisch over ontwikkelingshulp. Niet ten onrechte zoals de geschiedenis  van de gezondheidszorg in vele derde wereldlanden leert. Unicef beloofde eens dat er in het jaar 2000 gezondheidszorg voor alle kinderen zou zijn  maar Minister Herfkens had in 1990 al gezegd dat het afgelopen moest zijn met de uitzending van artsen naar ontwikkelingslanden. De mensen daar moesten het zelf doen hoewel het artsen tekort in Sub Sahara Afrika toen al schrijnend was.

Geen wonder dus dat de WHO in 2006 de noodklok luidde  en de westerse wereld om steun vroeg. TEVERGEEFS! Want in datzelfde jaar ook werden aan Minister van Ardenne Kamervragen gesteld over het effect van ontwikkelingshulp. Zij moest het antwoord schuldig blijven.

Cynisme is echter niet van toepassing op een grote groep vrijwilligers die in die jaren tal van landen bezocht . De meesten waren ervaren en aangesloten bij een NGO. Een enkeling  maakte zich schuldig aan Medisch Toerisme. Anderen liepen elkaar voor de voeten. Het gevolg was kritiek ( druppels op een gloeiende plaat) en een vraag om ordening. Coördinatie van alle activiteiten door middel van een koepelorganisatie, aanvankelijk W.W.S. later DUDOC genoemd, zou dit probleem echter kunnen oplossen. J.Roben (ex-PUM) voerde de besprekingen met de overheid en de betrokken Nederlandse organisaties.

De Antropologe Judith van de Kamp inventariseerde het aantal. 61 organisaties zonden samen 1450 artsen uit. 450 door 12 professionele organisaties zoals Artsen zonder Grenzen. 1000  door ruim 50 kleinere.

Het initiatief ontving steun van een indrukwekkend  aantal  grote organisaties zoals de KNMG en de Orde van Specialisten maar het duurde lang voordat Minister Koenders bereid was de plannen te steunen .De startsubsidie was bescheiden en te vergelijken met de bonus van een bankier. Maar ambtelijke molens werken langzaam en het kabinet viel  voordat de Minister zijn handtekening kon zetten. Knapen, zijn opvolger, gooide het project onmiddellijk in de prullenbak.

Denkend aan de woorden van een Zweedse Kanselier

“An nescis mi fili quantilla prudentia mundus regatur”

“Weet je niet mijn zoon met hoe weinig wijsheid de wereld bestuurd wordt”

 Axel Oxenstierna. 1648

En vervolgens verdwenen ook de Millenniumdoelen van het bureau. Want de W.R.R  had al besloten dat economische groei het enige middel was  dat de bestaande impasse zowel in Nederland als ontwikkelingsland kon doorbreken. Wetenschappelijk is echter aangetoond dat economische groei voor 30% te danken is aan betere gezondheidszorg en voor 10% aan beter onderwijs.

Dit Facebook is daarom een hommage aan de honderden vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten om duizenden kinderen een beter leven te geven.

Een overzicht van gevallen waarmee men geconfronteerd kan worden

 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • Before Before
 • After After
 • Before Before
 • After After
Title1
Title2